Wij vragen

Vita Thuis is per direct op zoek naar een verpleegkundige, 28 uur per week.

Vita beschikt over zes woongroepen met 42 behandelplaatsen en daarnaast is er Vita Thuis die somatische zorg verlenen aan ongeveer 68 cliënten. Dit in een intra- en extramurale setting, voornamelijk binnen de leefgemeenschap. Daarnaast is er een buitenroute waar Vita thuiszorg verleent. De cliënten wonen in eigen appartementen en optimaal levensgeluk en welzijn staat centraal binnen de leefgemeenschap. Daar is de zorg, behandeling en benadering richting de bewoners op gebaseerd; de medewerkers streven naar een hoge mate van kwaliteit van leven voor de cliënten!

Vanuit deze gedachte zijn wij in oktober gestart met een tweejarig programma waar aandacht voor het leefplezier, geluk én een twinkeling bij de cliënten wordt ondersteund door een visie, benadering en zorgbehandeling waarbij de verlangens/behoeften van de cliënt leidend zijn. Dit programma wordt opgezet en begeleidt door het kennisinstituut De Leyden Academy (https://www.leydenacademy.nl/). Om deze filosofie in de gehele leefgemeenschap goed te implementeren en de zorg te bieden vanuit deze gedachte, zullen de medewerkers getraind, begeleid en gecoacht worden gedurende het gehele programma. Dit vanuit alle disciplines, niveaus en taakhouderschappen. Gezamenlijk met elkaar én voor elkaar is het leven bij Vita goed.

De functie in hoofdlijnen
Als onderdeel van het Vita Thuis team ben jij verantwoordelijk voor het leveren van optimale zorg voor onze cliënten. Het leren kennen van onze cliënten is de essentie van ons vak. Dit helpt jou om de zorg te bieden, die past bij de wensen van onze cliënten. Deze wensen zijn opgenomen in het zorgleefplan; een plan opgesteld door de cliënt, familie en mantelzorgers. Hierin worden de zorgbehoeften, wensen en verlangens gedeeld, zodat jij de beste zorg kan leveren die de cliënt verdient. Tot jouw kerntaken behoren het verlenen van zorg aan bewoners en het verrichten van verzorgende en verpleegtechnische handelingen, op somatisch, psychosociaal en psychogeriatrisch gebied conform de zorgplannen. Daarnaast begeleid je de intake met bewoners, inventariseer en bespreek je de zorgbehoeften, wensen, gevoelens en gewenste leefstijl in de eigen woon- en leefomgeving van onze cliënten. Daarbij stel je verpleegkundige diagnoses die als basis dienen voor het opstellen van zorgplannen. Hierbij is een optimale kwaliteit van leven en levensgeluk altijd het uitgangspunt. Ook ondersteun je in jouw rol collega’s en daag je hen uit om de zorg dagelijks af te stemmen op de behoefte van de bewoner.

Wij vragen
-diploma verpleegkundige niveau 4 en een BIG registratie;
-een eigentijdse professional die belang hecht aan zelfontwikkeling, samenwerking en ondernemerschap;
-een ondernemende persoonlijkheid die zowel sociaal als communicatief vaardig is;
-een ruimdenkende geest en het lef om buiten bestaande kaders te treden;
-onze kernwaarden te omarmen in jouw dagelijkse werkzaamheden en je vindt het leuk om hier vorm aan te geven.

Ons aanbod

-een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een proeftijd van twee maanden;
-een salaris overeenkomstig met de CAO VVT, FWG 45 (minimaal € 2,419,91 en maximaal € 3.264,29 bruto per maand op fulltime basis);
-de kans en mogelijkheid om deel te nemen aan een uniek programma gericht op het levensgeluk en plezier van onze cliënten;
-De CAO kent een eindejaarsuitkering van 8,33%. Zorggroep Elde Maasduinen heeft een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden en diverse collectiviteitsafspraken. We ondersteunen je op verschillende gebieden om fit en gezond te blijven, zodat je zo lang mogelijk met plezier je werk kunt blijven doen;
-een systeem van zelfroosteren waarbij je invloed hebt op je werktijden en daarnaast je de mogelijkheid biedt hierin jouw wensen aan te geven.

Interesse?

Meer informatie over de functie wordt graag verstrekt door Jose Mohnen, kwaliteitsverpleegkundige, via 06-86815702.
Wij ontvangen je sollicitatiebrief met cv bij voorkeur via de link: https://www.werkenbijzgem.nl/vacatures-2/2020-112-verpleegkundige
Alle correspondentie onder vermelding van vacaturenummer: 2020-112

Samen houden wij onze sector zorg & welzijn veilig en integer! Daarom zijn volgende zaken onderdeel van onze procedure:
- Een toetsing via het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn;
- Een toetsing bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd;
- Bij aanname voor deze functie dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in te leveren.

Vorige Volgende