zoekt een

Psychiater Jongvolwassenen

Goede geestelijke gezondheidszorg is onmisbaar voor onze samenleving. Bij GGz Breburg werk je in een maatschappelijk relevante en professionele organisatie. Wij bieden ruimte voor eigen initiatief, persoonlijke en professionele ontwikkeling. GGz Breburg gaat voor cliëntgerichte mentale gezondheidszorg. We werken zo dichtbij de cliënt, zijn of haar naasten en samenwerkingspartners als mogelijk: ‘Samen het sterkst in mentale gezondheid'.

Wat ga je doen?
 • Je diagnosticeert en behandelt jongeren tussen ca. 10 -23 jaar.
 • Je doelgroep zijn jongvolwassenen met angst- en stemmingsstoornissen, persoonlijkheidsproblematiek, ontwikkelingsstoornissen en/of (beginnende) psychotische stoornissen.
 • Je geeft teamleden van de ambulante en intensieve teams advies over het te voeren behandelbeleid.
 • Je draagt bij aan de ontwikkeling van onze zorgprogramma's en zorgpaden.
 • Je geeft supervisie aan aios psychiatrie.
 • Je participeert in bereikbaarheidsdiensten voor de klinieken en de crisisdienst.

Hoe ziet jouw werkomgeving eruit?
We werken met een tweetal zorgclusters: cluster planbare zorg en cluster continue zorg. Binnen cluster planbare zorg ligt de focus op de zorg die vooral overdag plaatsvindt. Binnen cluster continue zorg ligt de nadruk op de acute en intensieve zorg, die niet planbaar is.

We vinden het belangrijk aandacht voor medewerkers te hebben. Om dit te bereiken is de aansturing van de teams recent gewijzigd en zijn er teamleiders aangesteld met een kleinere span of control. Doordat de teamleider dichterbij de professionals staat is er meer persoonlijke aandacht en betere ondersteuning voor jou als professional. Bovendien komt meer regie bij teams en de teamleider te liggen.

Centrum Jeugd van GGz Breburg levert, samen met andere partners in de jeugdzorg, vraag gestuurde ambulante en (dag)klinische kinder- en Jeugdpsychiatrische expertise. Deze wordt aangeboden in de vorm van diagnostiek, crisisinterventie, preventie, begeleiding en behandeling voor jeugdigen in de leeftijd van 0 tot 23 jaar, met (vermoedelijke) psychiatrische problematiek, en hun gezin. Doel is het opheffen, verminderen of stabiliseren van de (gevolgen) van de problematiek. Je maakt deel uit van een team behandelaren met een hoog kennisniveau. Vanwege de complexiteit van de hulpvragen wordt er intensief multidisciplinair gewerkt.

Wij werken vanuit poliklinieken en klinieken en met intensieve (outreachende) ambulante trajecten zoals FACT, Spoedmodule en Onderwijs & Psychiatrie. Je bent als kinder- en jeugdpsychiater werkzaam voor één of meerder jeugdteams. Voor de komende jaren liggen er tal van uitdagingen op gebied van ketensamenwerking in de hoogcomplexe zorg, uitbreiding consultatie en doorontwikkeling zorgpaden.

Binnen de psychiatergroep van Centrum Jeugd wordt regelmatig gezamenlijk casuïstiek besproken met de AIOS-sen psychiatrie. De lijntjes voor intercollegiaal overleg zijn altijd kort.

Wat breng je mee?
 • Je bent BIG en RGS geregistreerd psychiater.
 • Je hebt affiniteit met de doelgroep.
 • Je bent naast medicamenteuze behandelingen ook nadrukkelijk geïnteresseerd in psychotherapeutische behandelingen.
 • Je beschikt over ondernemerschap, creativiteit bij het aanpakken van problemen en doorzettingsvermogen.
 • Je hebt goede communicatieve en sociale vaardigheden.
 • Je bent minimaal 16 uur per week beschikbaar.

Wat bieden wij jou?
Een betekenisvolle baan met ruimte voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. De functie is ingeschaald in de salarisschaal medisch specialisten GGZ (minimaal €6.068,- en maximaal €10.376,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband). We bieden je een contract voor onbepaalde tijd.

GGz Breburg biedt een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden via FiscFree®. Daarmee kun je met belastingvoordeel o.a. deelnemen aan het fietsenplan, een nieuwe laptop aanschaffen of lidmaatschap voor een beroepsvereniging betalen. Je hebt ook recht op een persoonlijk opleidingsbudget, tegemoetkoming reiskosten, vaste eindejaarsuitkering (13e maand) en een goede pensioenregeling.

Op basis van een fulltime dienstverband (36 uur) heb je recht op 25 vakantiedagen met de mogelijkheid extra dagen bij te kopen.

Daarnaast kennen wij een balansregeling waarbij je recht hebt op €500,- bruto bij een fulltime dienstverband. Je kunt ervoor kiezen om het bedrag uit te laten betalen, te gebruiken voor opleiding/training of het kopen van extra verlofuren.

Overige arbeidsvoorwaarden zijn volgens de CAO GGZ.

Nieuwsgierig geworden?
Voor inhoudelijk informatie kun je contact opnemen met Saskia Fadina, manager bedrijfsvoering, tel. 0651008502.

Bijzonderheden
Op deze vacature is een wervingspremie voor medewerkers van toepassing.

Interne en externe sollicitaties worden tegelijkertijd in behandeling genomen. Bij gelijke geschiktheid heeft de interne kandidaat voorrang.

Recente vacatures

Zorroo - Zorggroep Regio Oosterhout & Omstreken

Huisarts bij huisartsenpraktijk De Plataan

Rijen
In overleg
GGD Hart voor Brabant

Jeugdarts

's-Hertogenbosch
In overleg
Fonkelzorg

Vaste Huisarts Oss

's-Hertogenbosch
Parttime / Fulltime